Schoolgids

Met dit protocol willen we de uitgangspunten van de Kanjertraining en de lessen hierover op onze school duidelijk maken
In dit magazine vindt u alle belangrijke informatie, onze speerpunten en belangrijke data.
De schoolgids 2023 - 2024 is weer bijgewerkt. Veel leesplezier
Schoolontwikkelings profiel
Zorgvuldige omgang met gegevens betreffende de leerlingen en hun ouders
Korte omschrijving van de speerpunten van de Prins Johan Frisoschool.