Prins Johan Frisoschool Een school waar je kind kunt zijn!

Nieuws

22-09-2020 / Schoolreizen

·       De schoolreis van de groepen 3 - 6 is uitgesteld tot september. We hebben een optie genomen op 22 september en hopen dat de regelgeving dan een schoolreis weer toestaat. De schoolreis is dan in een nieuw schooljaar en de groepen 3 – 8 gaan dan mee. Groep 1 – 2 organiseert ook ...

Lees verder

22-06-2020 / Rapporten bespreken doorgeven uiterste datum 22 juni

·       Rapporten worden dit jaar meegegeven in de laatste week. Via de telefoon of met een bezoek op afstand is overleg en toelichting op rapport mogelijk. Ouders mogen via Parro of de mail aan de leerkracht doorgeven om een vorm van toelichting, datum en tijdstip te overleggen. We geven...

Lees verder

27-05-2020 / Tijdelijk een aangepast rooster i.v.m.RIVM voorschriften

·       We geven nu les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.00 uur. Op woensdag tot 12.15 uur. De leerlingen van de groepen 1 – 4 zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. Dit  blijft zo doorgaan tot de zomervakantie. RIVM voorschriften geven duidelijk aan dat we moeten prober...

Lees verder

27-05-2020 / Peutergymnastiek

·       Geen peutergymnastiek op maandag 8juni.

23-03-2020 / Vrije inloop schoolmaatschappelijk werk

De inloopmomenten voor Centrum Jeugd en Gezin: op maandag 23 maart van 14.15 uur tot 15.15 uur.  Het betreft een vrije inloop, waarbij u vrijblijvend in gesprek kunt gaan met onze schoolmaatschappelijk werkster Lianne Molema, over onderwijs- en opvoedingsvragen.

22-03-2020 / Gezinsdienst

We zijn ook bezig met de voorbereiding van de gezinsdienst voor 22 maart. Aanvang 10.00 uur. Leerlingen werken mee in deze dienst door liedjes, muziekinstrumenten, gedichten en gebeden. Ook in de vorm van een combo wordt meegewerkt. Na de gezinsdienst is het mogelijk om samen koffie, thee...

Lees verder

16-03-2020 / Peutergymnastiek

De eerst volgende peutergymnastiekles  is op 16 maart. Om 10.30 begint de eerste les tot 11.15 uur. Om 11.15 uur – 12.00 uur de tweede les. Plaats: In het speellokaal van de school. Hartelijk welkom aan alle ouders die hun peuter willen laten bewegen. Ouders kunnen met juf Ingeborg overlegge...

Lees verder

11-03-2020 / Studiedag

Op woensdag 11 maart hebben we als team een studiedag in Diever. Het is een opfris cursus ‘Kanjertraining’. De cursus  wordt de hele woensdag gevolgd door het team. De leerlingen zijn dan vrij.

13-01-2020 / Peutergym

Peutergym 
De volgende peutergymnastiekles is op maandag 13 januari om 11.00 uur in het speellokaal van de school. Hartelijk welkom aan alle ouders die hun peuter willen laten bewegen. 

21-12-2019 / Kerstvakantie

Kerstvakantie
De kerstvakantie is dit jaar van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari. 

20-12-2019 / Kerstlunch

Kerstlunch op 20 december. 12 uur vrij
Op vrijdag 20 december willen we graag met de leerlingen en leerkrachten een Kerstlunch houden. De leerlingen zijn vervolgens om 12 uur vrij.

19-12-2019 / Kerstviering

Kerstviering

De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 19 december om 19.00 uur in de kerk in Berghuizen.  Dit jaar is het thema: “Wonder boven wonder”.

11-12-2019 / Kerstlunch

Kerstlunch op 20 december. 12 uur vrij
Op vrijdag 20 december willen we graag met de leerlingen en leerkrachten een Kerstlunch houden. De leerlingen zijn vervolgens om 12 uur vrij.

13-11-2019 / Schoolfruit

Ook dit jaar neemt de Prins Johan Frisoschool deel aan de actie "schoolfruit". Het is elk jaar even afwachten of wij bij de uitgelote scholen zitten. Dat is opnieuw gelukt en dus kan de actie van start gaan. In de week van maandag 11 november beginnen wij met het uitdelen van fruit, gedurende 3 ...

Lees verder

13-11-2019 / Fietsenkeuring

Veilig Verkeer Nederland heeft toch nog een plaatsje gevonden in de agenda om de fietsen van de kinderen te controleren. 13 november komen ze naar school om, samen met de kinderen, te kijken of de fiets aan alle veiligheidseisen voldoet.

11-11-2019 / Ouder tevredenheid peiling

Als school werken we continu aan onze kwaliteit. Een manier om dit te meten is het houden van tevredenheidspeilingen. Dit doen we op drie niveaus: ouders, leerlingen en personeel. Op deze manier hebben we goed zicht op de goede dingen, maar ook op ontwikkelpunten. De peilingen worden één keer...

Lees verder

05-06-2019 / Uitslag boven landelijke gemiddelde

De uitslag van de Cito eindtoets is voor groep 8 leerlingen en ouders van belang. Gelukkig was de score bij ons naar verwachting. We scoren gemiddeld 538,25. Dit ligt boven het landelijke gemiddelde van 535. Het is nu het derde opeenvolgende jaar dat we voldoende scoren.

04-02-2019 / Prins Johan Frisoschool is gezond

Prins Johan Frisoschool heeft het vignet Gezonde School ‘Voeding’ behaald. Met het vignet Gezonde School ‘Voeding’ laat Prins Johan Frisoschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Prins Johan Frisoschool is trots op dit behaalde resul...

Lees verder