Nieuws

11-01-2021 / Noodopvang

maandag zijn aanwezig: De juffen Marijke, Klasien, Christine, meester Hans ( voor leerlingen groep 5 - 8 begeleiden). Juf Agré voor ICT of leerlingen begeleiden en juf Berty als IB’er  Dinsdag: Juf Esther,  Juf Marijke, meester Hans ( voor begeleiding groep 3 /4 en 7 / 8 ) Woensdag: De ju...

Lees verder

18-12-2020 / Kerst

De leerlingen vieren dit jaar voor het eerst sinds tijden Kerst op school. De viering vindt plaats op 18 december van 8.30 uur - 12.00 uur. De hele ochtend wordt gevuld met verschillende activiteiten rond kerst. De leerlingen van de groepen 1 - 4 doen dit door een musical. De groepen 5 - 8 door een ...

Lees verder

04-12-2020 / Sinterklaas

Op 4 december komt Sinterklaas met een Piet op school. We mogen door Corona voorschriften hierbij geen ouders uitnodigen. Sinterklaas komt om deze reden ook niet om 8.30 uur  aan, maar op een later tijdstip. We doen dit om te voorkomen dat ouders gaan staan wachten op Sinterklaas. De kinderen zulle...

Lees verder

28-10-2020 / Studiedag

Op woensdag 28 oktober hebben we als team een studiedag op school. De studiedag wordt de hele woensdag gevolgd door het team. De leerlingen zijn dan vrij.

22-09-2020 / Schoolreizen

·       In schooljaar 2020 – 2021 zal  rond mei/juni 2021 de gebruikelijke schoolreis weer plaatsvinden. De schoolreizen in de maand september zijn niet toegestaan ivm Corona

31-08-2020 / Vrije inloop schoolmaatschappelijk werk

De inloopmomenten voor Centrum Jeugd en Gezin: op maandag 31 augustus van 14.15 uur tot 15.15 uur.  Het betreft een vrije inloop, waarbij u vrijblijvend in gesprek kunt gaan met onze schoolmaatschappelijk werkster Lianne Molema, over onderwijs- en opvoedingsvragen.

16-03-2020 / Peutergymnastiek

De eerst volgende peutergymnastiekles  is op 16 maart. Om 10.30 begint de eerste les tot 11.15 uur. Om 11.15 uur – 12.00 uur de tweede les. Plaats: In het speellokaal van de school. Hartelijk welkom aan alle ouders die hun peuter willen laten bewegen. Ouders kunnen met juf Ingeborg overlegge...

Lees verder

13-01-2020 / Peutergym

Peutergym 
De volgende peutergymnastiekles is op maandag 13 januari om 11.00 uur in het speellokaal van de school. Hartelijk welkom aan alle ouders die hun peuter willen laten bewegen. 

21-12-2019 / Kerstvakantie

Kerstvakantie
De kerstvakantie is dit jaar van maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari. 

20-12-2019 / Kerstlunch

Kerstlunch op 20 december. 12 uur vrij
Op vrijdag 20 december willen we graag met de leerlingen en leerkrachten een Kerstlunch houden. De leerlingen zijn vervolgens om 12 uur vrij.

19-12-2019 / Kerstviering

Kerstviering

De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 19 december om 19.00 uur in de kerk in Berghuizen.  Dit jaar is het thema: “Wonder boven wonder”.

11-12-2019 / Kerstlunch

Kerstlunch op 20 december. 12 uur vrij
Op vrijdag 20 december willen we graag met de leerlingen en leerkrachten een Kerstlunch houden. De leerlingen zijn vervolgens om 12 uur vrij.

13-11-2019 / Schoolfruit

Ook dit jaar neemt de Prins Johan Frisoschool deel aan de actie "schoolfruit". Het is elk jaar even afwachten of wij bij de uitgelote scholen zitten. Dat is opnieuw gelukt en dus kan de actie van start gaan. In de week van maandag 11 november beginnen wij met het uitdelen van fruit, gedurende 3 ...

Lees verder

13-11-2019 / Fietsenkeuring

Veilig Verkeer Nederland heeft toch nog een plaatsje gevonden in de agenda om de fietsen van de kinderen te controleren. 13 november komen ze naar school om, samen met de kinderen, te kijken of de fiets aan alle veiligheidseisen voldoet.

11-11-2019 / Ouder tevredenheid peiling

Als school werken we continu aan onze kwaliteit. Een manier om dit te meten is het houden van tevredenheidspeilingen. Dit doen we op drie niveaus: ouders, leerlingen en personeel. Op deze manier hebben we goed zicht op de goede dingen, maar ook op ontwikkelpunten. De peilingen worden één keer...

Lees verder

05-06-2019 / Uitslag boven landelijke gemiddelde

De uitslag van de Cito eindtoets is voor groep 8 leerlingen en ouders van belang. Gelukkig was de score bij ons naar verwachting. We scoren gemiddeld 538,25. Dit ligt boven het landelijke gemiddelde van 535. Het is nu het derde opeenvolgende jaar dat we voldoende scoren.

04-02-2019 / Prins Johan Frisoschool is gezond

Prins Johan Frisoschool heeft het vignet Gezonde School ‘Voeding’ behaald. Met het vignet Gezonde School ‘Voeding’ laat Prins Johan Frisoschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Prins Johan Frisoschool is trots op dit behaalde resul...

Lees verder