Prinses Christinalaan 8

7958 SK , Koekange

0522-451384

info@johanfrisoschool.nl

MR/OR

Ouderraad / MR

Ouderraad

Op de Prins Johan Frisoschool heeft de ouderraad een belangrijke taak. Zo vergadert zij minimaal 6 keer per jaar, samen met de directie en de MR, over het reilen en zeilen van de school. Zij bepalen mede de koers van de Prins Johan Frisoschool binnen de VCPOZD, het dorp en de omgeving. De antennefunctie speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe kunnen wij, uitgaande van de Christelijke identiteit van de school, samen met de ouders en het team, vorm geven aan het onderwijs op de Prins Johan Frisoschool. Wat hebben de kinderen nodig om straks de overstap naar het Voortgezet Onderwijs te kunnen maken. Naast deze meedenkfunctie participeert de ouderraad actief in verschillende werkgroepen. Samen met het team werken zij, aan de hand van protocollen, op een gestructureerde wijze, aan de verschillende activiteiten op school.


Leden 2016/2017:

* voorzitter - dhr. R van Faassen

* penningmeester - dhr. D Leeflang

* secretaresse - mevr. M LeeflangDe penningmeester draagt o.a. zorg voor de administratie van de ouderbijdrage, het ledengeld, het schoolreisgeld en de bijdrage voor het oud papier.


* Leden:Dennis Leeflang, Renske Zuidema, Sandra Blankespoor, Toos Kraak, Margreet Leeflang en Rien Hoge.


Medezeggenschapsraad

De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van de VCPOZD in het algemeen en de Prins Johan Frisoschool in het bijzonder. Zoals gemeld vergadert de MR gezamenlijk, met de directie en de ouderraad van de school. Indien nodig of gewenst vergadert de MR apart, om het verenigingsbeleid te toetsen. U moet hierbij denken aan schoolplanontwikkeling, het jaarlijks samenstellen van de schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken. Namens de MR is de voorzitter vertegenwoordigd in de GMR van de VCPOZD. Zo wordt het verenigingsbeleid en het school beleid op elkaar afgestemd.


Leden 2016-2017

* Christine Siepel; voorzitter, leerkracht

* Agré van Dijk / secretaresse, leerkracht

* Ruben Hamberg; ouder en tevens GMR lid

* Greetje Koorn; ouder


De adressen van de ouderraadsleden en MR leden vindt u in de schoolgids, te downloaden bij `Nieuws`.Laatste nieuws
Kalender De meivakantie is gewijzigd. We hebben nu vakantie van 27 april tot en met 13 me... Lees meer 18 december
Nieuwsbrief van de maand december De laatste nieuwsbrief van de maand december staat nu op de site
06 december
De nieuwsbrief van de maand november De nieuwsbrief van de maand november staat nu ook op de website
08 november
Kalender en goede telefoonnummer overblijven Vandaag is op deze site digitaal de nieuwe activiteitenkalender geplaatst.Hier s... Lees meer 25 september
Nieuwsbrief september 2017 De nieuwsbrief voor de maand september staat op de website.
13 september
Copyright Prins Johan Frisoschool - 2018