Prinses Christinalaan 8

7958 SK , Koekange

0522-451384

info@johanfrisoschool.nl

MR/OR

Ouderraad / MR

Ouderraad

Op de Prins Johan Frisoschool heeft de ouderraad een belangrijke taak. Zo vergadert zij minimaal 6 keer per jaar, samen met de directie. Samen met het team werken zij, aan de hand van protocollen en draaiboeken, op een gestructureerde wijze, aan de verschillende activiteiten op school.


Leden 2018/2019:

* voorzitter - dhr. Rien Hoge

* penningmeester - mw. Lenny Kruijskamp

* secretaresse - mevr. Sandra Blankenspoor

Leden: Alda Steenbergen, Linda Gunnink, Marrigje van der Grift

Adviserend lid: Jaap VeltmanDe penningmeester draagt o.a. zorg voor de administratie van de ouderbijdrage, het ledengeld, het schoolreisgeld en de bijdrage voor het oud papier.


Medezeggenschapsraad

De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van Tref onderwijs in het algemeen en de Prins Johan Frisoschool in het bijzonder. Vergaderonderwerpen: schoolplanontwikkeling, het jaarlijks samenstellen van de schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken.


Leden 2018-2019

* Ruben Hamberg, voorzitter en ouder

* Christine Siepel, secretaresse en leerkracht

* Agré van Dijk, lid MR en leerkracht

* Greetje Koorn; ouder en tevens GMR lidKalender

22

jan

Ouderraad


23

jan

Voorleesdag


Scala, beeldend

Voor groep 5/6

24

jan

Schoonmaakavond 1


25

jan

Open dag VO Meppel


28

jan

Start CITO

Vanaf 28 januari: 2 weken CITO toetsen

30

jan

Scala, beeldend

Voor groep 5/6

04

feb

CITO vervolg

Vanaf 28 januari: 2 weken CITO toetsen

06

feb

Scala, beeldend

Voor groep 5/6

07

feb

MR/GMR vergadering


12

feb

10 Minutengesprekken


Scala, beeldend

Voor groep 3/4

Copyright Prins Johan Frisoschool - 2019