Prins Johan Frisoschool Een school waar je kind kunt zijn!

MR/OR

Ouderraad / MR

Ouderraad

Op de Prins Johan Frisoschool heeft de ouderraad een belangrijke taak. Zo vergadert zij minimaal 6 keer per jaar, samen met de directie. Samen met het team werken zij, aan de hand van protocollen en draaiboeken, op een gestructureerde wijze, aan de verschillende activiteiten op school.


Leden 2018/2019:

* voorzitter - dhr. Rien Hoge

* penningmeester - mw. Lenny Kruijskamp

* secretaresse - mevr. Sandra Blankenspoor

Leden: Alda Steenbergen, Linda Gunnink, Marrigje van der Grift

Adviserend lid: Jaap VeltmanDe penningmeester draagt o.a. zorg voor de administratie van de ouderbijdrage, het ledengeld, het schoolreisgeld en de bijdrage voor het oud papier.


Medezeggenschapsraad

De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van Tref onderwijs in het algemeen en de Prins Johan Frisoschool in het bijzonder. Vergaderonderwerpen: schoolplanontwikkeling, het jaarlijks samenstellen van de schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken.


Leden 2018-2019

* Ruben Hamberg, voorzitter en ouder

* Christine Siepel, secretaresse en leerkracht

* Agré van Dijk, lid MR en leerkracht

* Greetje Koorn; ouder en tevens GMR lid