Prins Johan Frisoschool Een school waar je kind kunt zijn!

Onze school

Pedagogisch beleid


Mediabericht;
Uit verschillende onderzoeken komt steeds weer naar voren dat kinderen gedrag uit films overnemen (bron: ?Mediageweld en kinderen?, Peter Nikken). Voorbeeld daarvan is de film New Kids Turbo die bij veel mensen reactie oproept, waaronder bij de burgermeester van Eindhoven: Het geweld in Eindhoven tegen de politie neemt enorm toe, en dat kan volgens burgemeester Rob van Gijzel wel eens door de film New Kids Turbo komen: ?De politie vertelt mij dat bij het uitgaan van de bioscoop geen fiets meer veilig is. Er ontstaat een vorm van agressie.? Bron: AD

Door bovenstaande aan te halen willen wij aangeven dat wij het belangrijk vinden dat een goede samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten en bevoegd gezag belangrijk is om een veilige en vertrouwde leeromgeving voor het kind mogelijk te maken. Deze veilige leer- en leefomgeving reikt verder dan de school of het dorp. Het moet de basis vormen voor zelfstandigheid waarbij eigenwaarde en respect voor anderen de basis vormen.