Onze school

Hoe werken we?

De christelijk basisschool

Omdat ieder kind uniek is, zijn we op zoek naar nieuwe wegen om elke leerling recht te doen. Dat kan alleen in een goede sfeer, waarin kinderen zich prettig voelen. Eerlijkheid, liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar spelen daarbij een belangrijke rol. Omdat we een christelijke school willen zijn, proberen we vanuit een christelijke levensvisie aan die aspecten invulling te geven. Onze christelijke signatuur wordt verder vorm gegeven door het vertellen van verhalen uit de Bijbel, het zingen van liederen uit verschillende bundels en samen bidden voor de wereld om ons heen. We maken daarbij onder andere gebruik van de methode 'Kind op maandag'.

Concept

Niet alleen sfeer zorgt voor goede aansluiting bij ieder individueel kind. Als school proberen we met verschillende vormen van zelfstandig werken en instructie-methoden kinderen te stimuleren om leren leuk te (blijven) vinden. Indien mogelijk halen we de wereld om ons heen binnen de school door gebruik te maken van moderne middelen, het maken van excursies en het ontvangen van gastsprekers. Het welbevinden van ouders, leerkrachten en team vinden wij hierbij erg belangrijk.

Onderwijskundig

In ons schoolplan hebben we op allerlei terreinen onze ambities vastgelegd. Onderwijskundig gebruiken we methoden om deze ambities te bereiken. In de groepen 1 en 2 gebruiken we hiervoor de methode 'Onderbouwd'. Alle ontwikkelingsstappen van de kleuters registreren we. In groep 3 leren de leerlingen lezen m.b.v. 'Kim' van de methode Veilig leren lezen en rekenen met 'Pluspunt '. In groep 4 starten we met 'Taal'via de methode 'Staal'. Vanaf groep 5 digitaliseren we het rekenonderwijs via 'Snappet'. In groep 7 en 8 werken de leerlingen met eigen werkpakketten en doelen via rekenen Snappet. Voorgaande onderwijskundige zaken zijn een paar voorbeelden over een paar methoden We vertellen u graag op school verder onze onderwijskundige werkwijze

Samen met nog 7 andere scholen behoort de Prins Johan Frisoschool tot de Stichting voor Christelijk Protestants Onderwijs in Zuid-West Drenthe (www.trefonderwijs.nl)