Nieuwsbrieven

nieuws van de maand maart
Nieuws over de leerlingenraad, informatieavond, presentatie kunstmuur, recyclen elektrsiche apparaten en nieuws van de Activiteitencommissie
Veel informatie over het nieuwe schooljaar