Nieuwsbrieven

Nieuws over de leerlingenraad, informatieavond, presentatie kunstmuur, recyclen elektrsiche apparaten en nieuws van de Activiteitencommissie
Veel informatie over het nieuwe schooljaar