Prins Johan Frisoschool

In het rustieke Koekange, tussen Meppel en Hoogeveen staat de Prins Johan Frisoschool. Een christelijke basisschool die midden in de gemeenschap staat.

Wilt u kennismaken met onze school. We leiden u graag rond. Bel of mail naar:

johanfrisoschool@trefonderwijs.nl of 0522451384

Jaap Veltman, directeur van de Prins Johan Frisoschool

Agenda

Contact

Prins Johan Frisoschool
Prinses Christinalaan 8
7958 SK ,Koekange

T: 0522-451384
E: info@johanfrisoschool.nl

Laatste nieuws

26 april Nieuwsbrief 25 april 2024

Nieuwsbrief en de agenda + vakanties volgend schooljaar.

05 maart Vacature directeur

Onze directeur gaat aan het eind van dit schooljaar met pensioen. Wij zijn da...

Lees meer

Verdere informatie

Ruim 85 kinderen krijgen op de Prins Johan Frisoschool dagelijks les in 4 gecombineerde groepen.
Combinatiegroep 1 en 2 is het schooljaar gestart met 20 leerlingen en groeit in de loop van het schooljaar uit tot 30 leerlingen. De andere combinatiegroepen hebben de volgende aantallen: 3 en 4: 25 leerlingen, 5 en 6: 12 leerlingen en groep 7 en 8: 14 leerlingen.

Op onze school wordt onderwijs gegeven door 8 enthousiaste leerkrachten, een onderwijsassistent, een extra leerkracht , een interne begeleider, een conciƫrge en een meerscholen directeur.

We kunnen onze leerlingen veel aandacht geven en laten hen ook graag werken vanuit hun talenten. Onze missie: "Oog voor het kind!"

Op deze site is informatie over ons onderwijs te vinden onder het 'kopje': Nieuws.
Hier staan onze schoolgids, info en activiteitenkalender, flyer vermeld.

Speerpunten

Binnen het leerstofaanbod hebben wij een aantal speerpunten die kenmerkend zijn voor het onderwijs aan de Johan Frisoschool:

Het voeren van Kindgesprekken over het sociaal emotioneel welbevinden en het leerproces
De nieuwe rekenmethode 'Pluspunt 4' gebruiken voor groep 3 en 4, waardoor we een doorgaande leerlijn rekenen hebben in de groepen 3 - 8 op papier en digitaal
Een nieuwe methode wereldoriƫntatie, waarin we ook thematisch kunnen samenwerken binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De methode heet: Blink.
Daarnaast besteden we jaarlijks extra aandacht aan:
Engelstalig onderwijs.
Door onze hoogbegaafdheidspecialiste wordt extra aandacht gegeven aan een groepje meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school hebben we:
Kleine groepen met veel aandacht voor zorg op maat
Sociaal- emotionele vorming in een gecertificeerde "Kanjerschool".Gezonde school

De Prins JohanFrisoschool is een gezonde school

We zijn er trots op dat we twee vignetten hebben als gezonde school hebben. Een vignet voor voeding en een vignet voor sport en bewegen. De gezonde school commissie wordt gevormd door 2 ouders en 2 leerkrachten. Jaarlijks bespreken we samen het beleid ten aanzien van het welbevinden van onze leerlingen, waarbij we extra aandacht geven aan voeding en sport.

Wat is ons voedingsbeleid?
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:
Een gezonde pauzehap mee te geven. Lekkere pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld: groente, fruit en een volkoren boterham.

We vinden we het fijn dat ouders fruit meegeven.
We vragen u g
ezond eten voor tijdens de overblijf in de broodtrommel te doen bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat.

Wilt u
traktaties klein en niet te calorierijk maken?
Niet-eetbare traktaties vinden we een leuk alternatief.

Schoolwise, bibliotheek en creatieve vakken

De schoolWise-portal is de website van de schoolmediatheek, waar leerlingen kunnen zoeken naar fijne leesboeken of naar informatie (digitaal en fysiek) over een bepaald thema. Daarnaast kunnen ze o.m. materiaal reserveren, een verlanglijst bijhouden en een Leeslog bijhouden.

We hebben op de Prins JohanFrisoschool een extra lokaal. Het extra lokaal, waar de bibliotheek vindbaar is, wordt ook gebruikt voor handvaardigheid en andere creatieve vakken. Leerlingen mogen in dit lokaal hun creaties ook wat langer laten staan en werken hier ook met constructie&materiaal.

In de gang van de groepen 5 - 8 hebben de leerlingen een 'kunstmuur'. Ze hebben de muur met een docente beeldende vakken ontworpen. Ze voorzien de gang jaarlijks van nieuwe creaties met als uitgangspunt beroemde schilders. In een portfolio map bewaren ze de hierbij behorende ontwerpen.

We hebben jaarlijks structureel aandacht voor muziek. Alle leerlingen krijgen in groep 4 algemene muzikale vorming ( AMV ) met veel aandacht voor de blokfluit . In groep 5 en 6 krijgen de leerlingen eenmaal per 2 jaar 6 lessen blaasinstrumenten aangeboden.