Nieuws

11-01-2021 / Noodopvang

maandag zijn aanwezig: De juffen Marijke, Klasien, Christine, meester Hans ( voor leerlingen groep 5 - 8 begeleiden). Juf Agré voor ICT of leerlingen begeleiden en juf Berty als IB’er 

Dinsdag: Juf Esther,  Juf Marijke, meester Hans ( voor begeleiding groep 3 /4 en 7 / 8 )

Woensdag: De juffen Esther, Marijke, Agré ( begeleiding groep 3 / 4 en 7 / 8)

Donderdag: De juffen Klasien, Eliane en Christine

Vrijdag: De juffen Eliane, Toniët en Hilde