Prinses Christinalaan 8

7958 SK , Koekange

0522-451384

info@johanfrisoschool.nl

Welkom

Prins Johan Frisoschool Koekange.

In het rustieke Koekange, tussen Meppel en Hoogeveen staat de Prins Johan Frisoschool. Een christelijke basisschool die midden in de gemeenschap staat.

60 kinderen krijgen daar dagelijks les in 3 gecombineerde groepen. We maken gebruik van het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen en kinderen met een andere hulpvraag. Onze moderne methodes zijn up to date en worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Het ICT onderwijs, met veel gebruik van i-pads en computers, volgt de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Zorg op maat is dan ook één van onze doelstellingen.

Zie voor uitgebreide informatie de schoolgids bij het onderdeel "Nieuws".

DE PRINS JOHAN FRISOSCHOOL GAAT DIGITAAL:

Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 werken vanaf begin 2015 met een i-pad of Laptop.
VCPOZD

De Johan Fisoschool in Koekange is een van de 9 scholen van de VCPOZD, de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe.

De Christelijke basisscholen zijn gesitueerd op het platteland tussen Hoogeveen en Meppel in de dorpen Nijeveen, Nijeleek, Dwingeloo, Koekange, Diever, Pesse, Zuidwolde en Berghuizen.

Nadere informatie vindt u door, linksonder aan de welkom pagina, de link naar de VCPOZD aan te klikken.

BSO / TSO

Ook een hartelijk welkom namens de BSO en TSO. De buitenschoolse opvang wordt m.i.v. januari 2014 georganiseerd door Domijn. De voor- en naschoolse kinderopvang vindt plaats in het Hof van Koekange in het dorp op loopafstand van de school. Aldaar is ook een peuterspeelzaal aanwezig. De opvang tussen de middag wordt geregeld op school en staat onder leiding van een aantal opgeleide ouders. Nadere informatie is te vinden bij het hoofdstuk "opvang" in de schoolgids, bladzijde 29.

Adressen:
* Doomijn, tel 038-4214521 / www.doomijn.nl / klantadvies@doomijn.nl
* Overblijven, tel 06-27610525 / pjfoverblijf@hotmail.com

Speerpunten

Binnen het leerstofaanbod hebben wij een aantal speerpunten die kenmerkend zijn voor het onderwijs aan de Johan Frisoschool:

* Engelstalig onderwijs voor kinderen van groep 1 t/m 8

* Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met behulp van "Levelwerk".

* Kleine groepen met veel aandacht voor zorg op maat, zodat het onderwijs "passend" wordt, volgens de principes van de BAS school (Bouwen aan Adaptieve School). Sleutelwoorden; Opbrengst Gericht Werken.

* Sociaal- emotionele vorming in een gecertificeerde "Kanjerschool".

* Uitwerken van de vaardigheden van de 21e eeuw; o.a. zelfsturing, ICT, samenwerken en creativiteit.

* Computervaardigheid als middel om gestelde doelen te behalen


Bibliotheek

Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is méér dan alleen wat kasten met boeken. School en Bibliotheekzetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Lid van de Bibliotheek
Als kinderen lid worden bij de Bibliotheek op school, kunnen ze ook automatisch lid worden bij de Bibliotheek in de gemeente (voor zover zij nog geen abonnement hadden). Naast het lenen van boeken op school, is het hierdoor ook mogelijk om boeken te lenen bij de Bibliotheek. Tot 19 jaar is het lidmaatschap bij de Bibliotheek gratis.

schoolWise
Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een rijke leesomgeving. Met schoolWise beschikt de school over een digitaal portaal waarmee zij toegang krijgt tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van de school, de lokale Bibliotheek en digitale bronnen. Door kinderen met schoolWise te laten werken, wordt mediawijsheid gestimuleerd.

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op het "schoolWise" .schoolwise
Laatste nieuws
Jaarkalender De jaarkalender voor het cursusjaar 2016-2017 staat op de website. Deze is te vi... Lees meer 16 september
Sportmorgen Een mooie sportmorgen voor de kinderen van beide basisscholen. U vindt een sfeer... Lees meer 16 september
Creatieve middag De creatieve middag is in een nieuw jasje gestoken. Mede dank zij de hulp van ou... Lees meer 16 september
Waterpret De warme dagen in september zullen wij ons nog lang herinneren.Zie de foto'... Lees meer 16 september
Nieuwsbrief september 2 De tweede nieuwsbrief voor de maand september staat op de website.
08 september
Kalender

26

sep

Inloop CJG

Inloopmoment voor Centrum Jeugd en Gezin; 08.30 uur - 09.30 uur.

27

sep

Jaarvergadering

Jaarvergadering in school; aanvang 20.00 uur.

29

sep

Studiemiddag

Studiemiddag voor het team. De kinderen zijn vrij van school.

Ontruimingsoefening

Eerste ontruimingsoefening van het cursusjaar.

04

okt

Culturele voorstelling

Culturele voorstelling voor groep 4, 5 en 6 in de Tamboer in Hoogeveen.

05

okt

Studiedag VCPOZD

Studiedag voor de vereniging VCPOZD. De kinderen zijn vrij van school.

06

okt

Kinderboekenweek

Start van de Kinderboekenweek met als thema "opa en oma ...voor altijd jong".

09

okt

School- en gezinsdienst

School- en gezinsdienst in de kerk in Koekange.

10

okt

Inkoop CJG

Inloopmoment voor CJG van 08.30 uur - 09.30 uur.

14

okt

Open dag

Open dag voor vaders, moeders, opa's, oma's en belangstellenden.

Afsluiting project

Afsluiting project " opa en oma...".

Maandsluiting

Eerste maandsluiting van het jaar.

17

okt

Herfstvakantie

Herfstvakantie van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober.

Copyright Prins Johan Frisoschool - 2016