Nieuws

11-11-2019 / Ouder tevredenheid peiling

Als school werken we continu aan onze kwaliteit. Een manier om dit te meten is het houden van tevredenheidspeilingen. Dit doen we op drie niveaus: ouders, leerlingen en personeel. Op deze manier hebben we goed zicht op de goede dingen, maar ook op ontwikkelpunten.
De peilingen worden één keer in de drie jaar afgenomen door Scholen met Succes. Dit schooljaar is de oudertevredenheidspeiling aan de beurt.
U ontvangt op maandag 11 november een mail van Scholen met Succes met het verzoek deze peiling in te vullen. We vragen u om aan dit verzoek te voldoen.
Nadat de enquête is afgerond, ontvangt de school drie weken later het rapport. Dit zal eerst intern besproken worden, waarna we de resultaten via de nieuwsbrief kenbaar zullen maken.