Prins Johan Frisoschool Een school waar je kind kunt zijn!

Nieuws

10-06-2019 / De Prins Johan Frisoschool is top

Nieuws betreffende de audit op 15 en 17 april: De school wordt door een audit beoordeeld alsof het een inspectiebezoek is. Eigenlijk nog een beetje strenger. Met een audit krijgen we vervolgens een verbeterplan aangereikt om te weten waarin we ons onderwijs kunnen verbeteren.


De leerlingen en ouders zijn steekproefsgewijs bevraagd door middel van een interview. Alle leerkrachten zijn tijdens het lesgeven bezocht en beoordeeld door de auditor, alle documenten betreffende de leerlingenzorg en protocollen en beleidsstukken op directieniveau zijn gecontroleerd.


De conclusie van de audit kwam op 21 mei en is positief: Het onderwijs op de Prins Johan Frisoschool is op orde!