Nieuws

04-02-2019 / Prins Johan Frisoschool is gezond

Prins Johan Frisoschool heeft het vignet Gezonde School ‘Voeding’ behaald. Met het vignet Gezonde School ‘Voeding’ laat Prins Johan Frisoschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Prins Johan Frisoschool is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Prins Johan Frisoschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

De Prins Johan Frisoschool heeft nu al twee themacertificaten voor de gezonde school behaald. In 2017 is het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ behaald. Het tweede certificaat ‘Voeding’ is nu in februari 2019 behaald. We hebben dit behaald door drie maal per week fruit te eten, smaaklessen te volgen, door ons lunch- en traktatiebeleid af te stemmen op gezonde voeding en leerlingen een aantal malen te verrassen op een gezond toetje tijdens maaltijden. Ook doet de school veel aan sport. Op 12 februari gaan de leerlingen van groep 7 / 8 bijvoorbeeld schaatsen op de kunstijsbaan ‘Thialf’ te Heerenveen. Een aantal leerlingen ontvangen hierbij van hun ouders, kennissen en familieleden een vast bedrag per rondje. De opbrengst komt ten goede aan de actie ‘Schaatsen voor water’. Hiermee worden in Afrika weer dorpen voorzien van goed drinkwater. Sport en gezondheid gaat hiermee letterlijk samen verder.

Prins Johan Frisoschool is er trots op om een Gezonde School te zijn. Op de gevel van de school hangt het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is! 

Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.